KBT i Stenungsund!

Välkommen till KBTiStenungsund. Jag heter Susanne Dejenfelt och är utbildad kbt terapeut och klinisk sexolog. Min grundutbildning är legitimerad sjuksköterska med specialistkompetens.

Jag erbjuder kbt (kognitiv beteendeterapi) vid sömnsvårigheter, vid stressrelaterade tillstånd, oro och ångest, vid paniksyndrom, vid GAD (generell ångest), vid social ångest, fobier, nedstämdhet, depression och tvång. Jag arbetar evidensbaserat vilket betyder att man har forskat på att behandlingen är hjälpsam för de flesta. 

Jag erbjuder även krisstöd.

Vi drabbas alla av psykisk ohälsa någon gång i livet. Vi lever ofta i ett högt tempo som kan vara svårt att hantera, vi känner oss stressade, prioriterar inte tid för återhämtning och belönande aktiviteter och kan hamna i utmattning. 

Vi går alla igenom kriser och förluster någon gång under livet. Vi flyttar, vi blir sambor, vi får barn, vi separerar, drabbas av sjukdom eller dödsfall i familjen. Våra reaktioner av oro, nedstämdhet och sömnsvårigheter är ofta helt normala, men ibland har man svårt att komma vidare. Vi kan ha utvecklat depression och/eller svår ångest. Då kan man ta hjälp av en terapeut för behandling.

KBT står för kognitiv beteendeterapi vilket innebär att man arbetar med att förstå och agera på sina tankar, känslor och beteendemönster på ett mer hjälpsamt sätt.  

Som sjuksköterska kan jag erbjuda rådgivning för en sundare livsstil. 

Jag hjälper dig om du har frågor eller problem kring sexualitet. Se nästa sida.

Jag arbetar under sekretess och för journal enligt gällande lagstiftning.

Jag är medlem i sf KBT-Svenska föreningen för kognitiva och beteendeinriktade terapier, BTF-Beteendeterapeutiska föreningen,  Svensk förening för Sexologi , RFSU och Vårdförbundet.

Dela den här sidan