KBT i Stenungsund!

Välkommen till KBTiStenungsund. Jag heter Susanne Dejenfelt, är legitimerad sjuksköterska med specialistkompetens. Jag är utbildad kbt terapeut och har utbildning i klinisk sexologi.

Jag erbjuder kbt (kognitiv beteendeterapi) vid sömnsvårigheter, vid stressrelaterade tillstånd, oro och ångest, vid paniksyndrom, vid GAD (generell ångest), vid social ångest, fobier, nedstämdhet, depression och tvång. Jag arbetar evidensbaserat vilket betyder att man har forskat på att behandlingen är hjälpsam för de flesta.

Många drabbas av psykisk ohälsa i perioder i livet. Vi lever ofta i ett högt tempo som kan vara svårt att hantera, vi känner oss stressade, vi kan få svårt att sova och vi får kroppsliga och känslomässiga symtom.

Vi drabbas alla av kriser och förluster någon gång under livet. Vi flyttar, vi blir sambor, vi får barn, vi separerar, drabbas av sjukdom eller dödsfall i familjen. Våra reaktioner av oro, nedstämdhet och sömnsvårigheter är ofta helt normala, men ibland har man svårt att komma vidare. Vi kan ha utvecklat depression och/eller svår ångest. Då kan man behöva hjälp hos terapeut.

I samband med Covid-19 har vi tvingats till social distansering. Människan har ett behov av socialt umgänge och goda relationer med vänner och familj. Det har påverkat många av oss negativt med psykisk ohälsa som följd.

KBT står för kognitiv beteendeterapi vilket innebär att man arbetar med att förstå och agera på sina tankar, känslor och beteendemönster på ett mer hjälpsamt sätt.  

Som sjuksköterska kan jag erbjuda rådgivning för en sundare livsstil. 

Jag hjälper dig om du har frågor eller problem kring sexualitet.

Jag arbetar under sekretess och för journal enligt gällande lagstiftning.

Jag är medlem i sf KBT-Svenska föreningen för kognitiva och beteendeinriktade terapier, Svensk förening för Sexologi och Vårdförbundet.